Archive for the category "wood"

escenes d'un bosc amb boira

.escenes d’un bosc amb boira.

d’arbres i colades de lava

the curve / la corba

the curve / la corba

last light / darrera llum

last light / darrera llum

El camí (a la font del Coronel)

El camí (a la font del Coronel)

La Fageda d'en Jordà (en blanc i negre)

La Fageda d’en Jordà (en blanc i negre)

foggy forest / bosc emboirat

foggy forest / bosc emboirat

blizzard in the forest / el torb al bosc

blizzard in the forest / el torb al bosc

white trees / arbres blancs

white trees / arbres blancs

autumn walk / passeig de tardor

autumn walk / passeig de tardor

A les gorges del Freser

A les gorges del Freser

The tree and the light

The tree and the light

Al voltant del riu de Tosa

Al voltant del riu de Tosa

Solitude during the storm

Solitude during the storm

the mushroom / el bolet

the mushroom / el bolet

The verticality of the forest / La verticalitat del bosc

The verticality of the forest / La verticalitat del bosc

torb

when the blizzard comes in the woods / quan el torb entra al bosc

Camí a Vilamanya

Camí a Vilamanya

some fall colors in black & white

some fall colors in black & white

D'un passeig per una primavera hivernal

D’un passeig per una primavera hivernal

Fragas do Eume

Fragas do Eume

fageda grevolosa

La fageda

Un bosc i una mica de boira

Un bosc i una mica de boira

Wood / Bosc

Wood / Bosc

the way / el camí

Blackwood