Archive for the category "Animals"

two cows in a snowy day

two cows in a snowy day

mares and winter /eugues i l'hivern

mares and winter / eugues i l’hivern

Una euga a l'hivern

Una euga a l’hivern

Mother cow

Mother cow

the little mouflon

the little mouflon / el petit mufló

observing the landscape / observant el paisatge

observing the landscape / observant el paisatge

the dog on the snow / el gos a la neu

the dog on the snow / el gos a la neu

cow's rest / el descans de les vaques

cow’s rest / el descans de les vaques

cows / vaques

the smile of death / el somriure de la mort

the smile of death / el somriure de la mort

the dog and the man

the dog and the man

walking and the dog

walking and the dog

Death into the forest / Mort al bosc

Death into the forest / Mort al bosc

blackbird and apple / merla i poma

blackbird and apple / merla i poma

death of a bird / mort d'un ocell

death of a bird / mort d’un ocell

l'isard

l’isard

The marmot / La marmota

The marmot / La marmota

we are mammals / som mamífers

we are mammals / som mamífers

en algun racó del món

en algú racó del món…

Ovis musimon (el mufló) / Mouflon

Ovis musimon: Mufló / Mouflon

rural world

rural world

la guilla / the fox

la guilla / the fox

mountain meadow / prat de muntanya

mountain meadow / prat de muntanya

the adventures of the chamois II / les aventures de l'isard II

the adventures of the chamois II / les aventures de l’isard II

the souls of the forest / les ànimes del bosc

the souls of the forest / les ànimes del bosc

death on the grass / la mort a les pastures

death on the grass / la mort a les pastures

a calm before the storm / una calma abans de la tormenta

a calm before the storm / una calma abans de la tormenta

...i creure'm que volo quan de fet, corro.

Jo de gran vull ser petit…

Jo vull que siguis gran

Jo vull que siguis gran…

the adventures of the chamois / les aventures de l'isard

the adventures of the chamois / les aventures de l’isard