Archive for the category "Fogs"

El Torreneules

El Torreneules (2.713 msnm)

Un bosc i una mica de boira

Un bosc i una mica de boira

the way / el camí

An evening of grazing / Un capvespre de pastures