Archive for the category "Mountains"

man almost on line

man almost on line

the ridge / la carena

the ridge / la carena

V - the valley

V – the valley

Què té la muntanya que ens atrau tant?

attraction / atracció

gran

gran

Coma del Freser

landscapes that someone didn’t finish drawing / els paisatges que algú no va acabar de dibuixar

Taga i Vilamanya