Archive for the tag "trees"

Aquest hivern que ja terminem

Aquest hivern que ja terminem

white trees / arbres blancs

white trees / arbres blancs

autumn walk / passeig de tardor

autumn walk / passeig de tardor

february / febrer

february / febrer

the path after rain / el camí després de la pluja

the path after rain / el camí després de la pluja

The verticality of the forest / La verticalitat del bosc

The verticality of the forest / La verticalitat del bosc

Camí a Vilamanya

Camí a Vilamanya

D'un passeig per una primavera hivernal

D’un passeig per una primavera hivernal