Archive for the tag "pyrenees"

Primavera que ja entra

Primavera que ja entra

different worlds / mons diferents

different worlds / mons diferents

observing the landscape / observant el paisatge

observing the landscape / observant el paisatge

Les Gorges de Núria

Les Gorges de Núria

the dog on the snow / el gos a la neu

the dog on the snow / el gos a la neu

Aquest hivern que ja terminem

Aquest hivern que ja terminem

white trees / arbres blancs

white trees / arbres blancs

path between mountains / camí entre muntanyes

path between mountains / camí entre muntanyes

Cap a la font del Coronel

Cap a la font del Coronel

last days of summer / darrers dies d’estiu

last days of summer

a street in nature / un carrer a la natura

a street in nature / un carrer a la natura

Les cases sota la neu

Les cases sota la neu

Astrantia / Astrància

Astrantia / Astrància

expeditions / expedicions

expeditions / expedicions

autumn walk / passeig de tardor

autumn walk / passeig de tardor

Torre d'Eina

Torre d’Eina

cow's rest / el descans de les vaques

cow’s rest / el descans de les vaques

cows / vaques

february / febrer

february / febrer

little animals / petits animals

little animals / petits animals

the path after rain / el camí després de la pluja

the path after rain / el camí després de la pluja

watching the blizzard / observant el torb

watching the blizzard / observant el torb

A les gorges del Freser

A les gorges del Freser

snowy peaks / pics nevats

snowy peaks / pics nevats

the smile of death / el somriure de la mort

the smile of death / el somriure de la mort

the dog and the man

the dog and the man

on the search for simplicity / en la cerca de la simplicitat

on the search for simplicity / en la cerca de la simplicitat

Vilamanya

Vilamanya

Torreneules i el torb

Torreneules i el torb

Watching it / Mirant-s'ho

Watching it / Mirant-s’ho