Archive for the tag "horse"

en algun racó del món

en algú racó del món…

...i creure'm que volo quan de fet, corro.

Jo de gran vull ser petit…

Jo vull que siguis gran

Jo vull que siguis gran…