Archive for the tag "fog"

Un bosc i una mica de boira

Un bosc i una mica de boira

the way / el camí

An evening of grazing / Un capvespre de pastures