Archive for the tag "flor"

Astrantia / Astrància

Astrantia / Astrància

Planetaflor

Planetaflor

música i dansa a l'interior d'una flor

música i dansa a l’interior d’una flor

Natural Symmetry (Astrantia Maior)

Natural Symmetry (Astrantia Maior)

les choses les plus simples

les choses, les plus simples (the simple things we said)