Archive for the tag "catalunya"

a street in nature / un carrer a la natura

a street in nature / un carrer a la natura

Les cases sota la neu

Les cases sota la neu

Astrantia / Astrància

Astrantia / Astrància

expeditions / expedicions

expeditions / expedicions

autumn walk / passeig de tardor

autumn walk / passeig de tardor

Torre d'Eina

Torre d’Eina

cow's rest / el descans de les vaques

cow’s rest / el descans de les vaques

cows / vaques

february / febrer

february / febrer

little animals / petits animals

little animals / petits animals

the path after rain / el camí després de la pluja

the path after rain / el camí després de la pluja

watching the blizzard / observant el torb

watching the blizzard / observant el torb

A les gorges del Freser

A les gorges del Freser

snowy peaks / pics nevats

snowy peaks / pics nevats

the smile of death / el somriure de la mort

the smile of death / el somriure de la mort

the dog and the man

the dog and the man

on the search for simplicity / en la cerca de la simplicitat

on the search for simplicity / en la cerca de la simplicitat

Vilamanya

Vilamanya

Torreneules i el torb

Torreneules i el torb

Watching it / Mirant-s'ho

Watching it / Mirant-s’ho

The tree and the light

The tree and the light

the mountains / les muntanyes

the mountains / les muntanyes

walking and the dog

walking and the dog

a look to the world / una mirada al món

a look to the world / una mirada al món

Death into the forest / Mort al bosc

Death into the forest / Mort al bosc

Sortir del foc per caure a les brases...

Sortir del foc per caure a les brases…

Planetaflor

Planetaflor

the monolith

the monolith

from the clouds / des dels núvols

from the clouds / des dels núvols

Al voltant del riu de Tosa

Al voltant del riu de Tosa